این تمرینات روزانه در فضای باز و داخل سالن در سبک های مختلف صورت میگیرد.

رول اسکی : تجهیزات خارج از برف اسکی استقامت و اسکی کوهستان است.


رول اسکی در دو سرش چرخهایی دارد که به طور یک طرفه عمل می کند که روی آسفالت برای شبیه سازی تمرینات اسکی کوهستان و صحرا نوردی استفاده می شود و تکنیک هایش همان تکنیکهای اسکی صحرا نوردی روی برف است.که در دو نوع پاتیناژ و کلاسیک انجام می شود. این تجهیزات تنها برای تمرینات استفاده می شد، اما امروزه مسابقات جهانی آن نیز در حال برگزاری است و انواع اف رود آن نیز وجود دارد.
این تجهیزات تنها برای صعود در شیب های ملایم و کفی استفاده می شود و اصلا برای فرود از سرآشیبی ها طراحی نشده است.

 

یک از تکنیکهای پیمایش های رول اسکی یا اسکی رولر. از بهترین نوع تمرینات خارج از فصل برای ورزشکاران اسکی استقامت و کوهنوردی با اسکی.
روبرت آنتونیولی از ایتالیا قهرمان جهان اسکی کوهستان رشته فوق سریع

View this post on Instagram

#skiroll #pomparesifaperdire

A post shared by Robert Antonioli (@robertaccio90) on