برگزاری دوره طراحی و داوری درجه 3  مسابقات کوهنوردی با اسکی

برای مربیان و پیشرفته های اسکی کوهستان

 به آگاهی می‌رساند؛ کميته کوهنوردی با اسکی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در نظر دارد همزمان با چهارمين دوره مسابقات کوهنوردی با اسکی، برای مربيان اين رشته دوره طراحی و داوری درجه3 مسابقات کوهنوردی با اسکی را بشرح زير برگزار نمايد: ...
- مهلت ثبت نام در پرتال فدراسیون: تا ساعت 24:00 روز پنجشنبه 23 دی ماه از طریق لینک‌های زیر:
آقایان
http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=250
بانوان
http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=251
جزئيات را در سايت فدراسيون ببينيد:
http://msfi.ir/3525.html#sthash.ypm2fnEl.dpuf

http://msfi.ir/sites/default/files/139510/3525-main-1562538898.JPG