گزارش  چهارمین دوره مسابقات کوهنوردی با اسکی آزاد و قهرمانی کشور

 

نتایج ماده ورتیکال  - روز چهارشنبه، 6بهمن1395


آقایان:
نفر اول  ابوالفضل ساوه ای    20:07
نفر دوم   محسن ساوه ای       23:43
نفر سوم   علی کلهر              25:50

خانمها:
نفر اول  سمانه بیرامی    30:38
نفر دوم   مرضیه بهاء       35:44
نفر سوم   معصومه کیانی زاده 37:10

 

نتایج ماده انفرادی پنج شنبه، 7بهمن1395


⚪️با توجه به میزان بارندگی شب گذشته و خطر بهمن در مناطق بهمن خیز بخش هایی از مسابقه تحت نظر داوران مسابقه حذف و مسیرهای جایگزین اعلام گردید.

 
آقایان (13 کیلومتر ):
نفر اول  ابوالفضل ساوه ای    1:42
نفر دوم   محسن ساوه ای      1:44  
نفر سوم   علی کلهر            2:13

خانمها( 9 کیلومتر ):
نفر اول  ترانه رضایی     1:34      
نفر دوم  سمانه بیرامی   1:39          
نفر سوم مرضیه بهاء     1:49

🔽جوایز ماده انفرادی توسط فروشگاه مهستان اسپرت اهدا گردید .
🔽جوایز ماده ورتیکال توسط فروشگاه کلبه ورزش اهدا گردید .