تیم هفت نفره منتخب کوهنوردی با اسکی کشورمان متشکل از آقایان :
حسین صالحی (سرپرست و مربی)
ابوالفضل ساوه ای (مربی و عضو تیم)
محمد غلامی
عبدالرحمان(کارزان) قزاق
خانم ها:
مرضیه بهاء
ترانه رضایی
معصومه کیانی زاده
در تمام رشته های در مدت 8 روز تیم ایران در این مسابقات شرکت داشت و در مجموع تجربیات زیادی را برای مسابقات آسیایی کسب کردند.