دومين مرحله از اردوهای کوهنوردی با اسکی 12-13 اسفند برگزار گردید

با حضور 12 ورزشکار از اقصی نقاط کشور زير نظر کميته اسکی کوهستان فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در مدت زمان دو روز و در پيست اسکی دربندسر برگزار گردید.
این اردو که در روز نخست با معارفه و گرم کردن آغاز شد، با يک صعود نسبتا فنی و فرود ادامه يافت؛ پس از آن کلاس شناخت پروفیل های برف و ریختن برف توسط کف دست و یک نفر اسکی باز  نمایش داده شد و درنهايت برغم تعطیلی پیست یک ساعت هم تکنیک های اسکی تمرین شد.
تعدادی از شرکت کنندگان پایین پیست بشقابی چادر زده و شب مانی کردند و مقرر شد بقيه نفرات ساعت 7 صبح روز بعد در محل پيست حضور يابند.
صبح روز دوم پس از تهيه ليست و مجوز ورود به پيست، صعودی همراه با آموزش انواع پيچ تا قله سی يژ دونفره انجام و پس از آن هم با استفاده از دستگاه های بالابر آموزش نحوه صحیح اسکی کردن و پوزیشن های صحیح اسکی در پیست آموزش داده شد و در ساعت 15 اردو خاتمه يافت.
مربيان: آقایان بيت ا.. سيرايی، سيامک شمس الدين، سيد زين العابدين حسينی
گزارش: سيد زين العابدين حسينی