فراخوان اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی کوهنوردی با اسکی فصل 96 - 97

 

فراخئان اعزام

 

http://telegram.me/IranSkiMountain

https://www.instagram.com/p/BbGnif8lXqX