فراخوان مسابقات برونمرزی کوهنوردی با اسکی
پيروی اعلام تقويم کميته کوهنوردی با اسکی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برای فصل 96-97، بدينوسيله از رتبه های اول تا ششم مسابقات داخلی و خارجی سال گذشته دعوت می شود در صورت آمادگی جهت اعزام به مسابقات آسيايی و جهانی اين رشته، آمادگی خود را حداکثر تا پايان وقت اداری شنبه 13 آبانماه 1396 از طريق هيئت های استان اعلام نمايند.
شايان ذکر است که اعزامها بصورت آزاد و با هزينه شخصی بوده و مسابقات مورد نظر به شرح زير می باشد:

1. جام جهانی و آسیایی چين 24-26 آذر 96
2. قهرمانی جهان ايتاليا (پيست قله آتشفشانی 3300متری Enta، جنوب ايتاليا) 3-5 اسفند 96
3. مسابقه LGC فرانسه 12و13 اسفند 96
4. جام آسيايی کره جنوبی 18 و 19 اسفند 96
5. قهرمانی آسيا ژاپن 25 و 26 فروردين 97

مقتضی است هيئتهای استانها و شهرستانها نيز ضمن اطلاع رسانی، جهت معرفی داوطلبان در مسابقات مذکور همکاريههای لازم را معمول فرمايند.

http://Telegram.me/IranSkiMountain

https://www.instagram.com/p/BRF4Xfmh82D/