گزارش برودپیک ۸۰۵۱ متر
تابستان ۸۶
تیم ملی هیمالیانوردی
گزارشی که ده سال پیش زمانی که سطح کوهنوردی ایران پایین تر از امروز بود و تنها ۷ قله هشت هزار متری توسط ایرانی ها تا اون سال صعود شده بود.
به آرشیو اثرات و تجربه های بزرگ و ماندگار هیمالیانوردی فدراسیون کوهنوردی ایران پیوست.
و امیدوارم که راهنمای هرچند کوچک برای ورود بدون حاشیه تعدادی از هیمالیانوردان موفق شده باشد.

 

https://www.instagram.com/p/BaJ-_amlE1j/

http://telegram.me/IranSkiMountain