گزارش آزمون استعدادیابی استان البرز
جمعه ۱۴ مهر ۹۶
پيروی فراخوان انجام شده جهت کمپ استعدادیابی کميته کوهنوردی با اسکی استان البرز آزمون استعداديابی کوهنوردی با اسکی در سطح استان و با حضور تعدادی از جوانان با انگيزه در دهکده تفريحی - گردشگری باغستان کرج برگزار گرديد.
اين آزمون که زير نظر کارشناسان کميته کوهنوردی با اسکی فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی طراحی و به استانهای سراسر کشور ابلاغ شده بود، برای رده های سنی پايه و در شش آيتم جهت برآورد معيارهای سلامت محور آمادگی جسمانی اعم از ترکيب بدنی، انعطاف، قدرت، استقامت، سرعت و چابکی زير نظر کميته کوهنوردی با اسکی استان البرز برگزار شد.
طی اين آزمون ضمن برآورد معيارهای مهم برای ارزيابی استعداد فيزيکی، مشاوره ها و توصيه های مناسب برای شرکت در دوره ها و مسابقات رشته های مختلف کوهنوردی و بخصوص کوهنوردی با اسکی و دستيابی به مدارج قهرمانی در اين رشته به جوانان علاقمند داده شد.
نفرات برگزيده ضمن از معرفی به کميته کوهنوردی با اسکی فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در اولويت برای استفاده از امکانات و تسهيلات استان البرز جهت شرکت در دوره ها و مسابقات کشوری و بين المللی قرار خواهند گرفت.
کميته کوهنوردی با اسکی هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز ضمن تشکر از تمامی طرفداران، علاقمندان و شرکت کنندگان در اين جنبش جوانگرايانه، از حمايتهای مشفقانه رياست محترم هيئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان- جناب آقای فيض، نايب رئيس محترم اين هيئت - سرکار خانم پايانی و نايب رئيس محترم فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزش -سرکار خانم گرجی که با حضور مؤثر خود موجبات دلگرمی مسئولين کميته، جوانان و ورزشکاران اين رشته را فراهم آورند، خالصانه مراتب سپاس و امتنان خود را اعلام می دارد.
به پيوست ليست نفرات شرکت کننده و نتايج آزمون ضميمه می باشد.

 با تشکر
مسئول کميته کوهنوردی با اسکی
هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز
سيدعبدالحسين صالحی


http://telegram.me/IranSkiMountain

https://www.instagram.com/p/BZYfDqrF2Mq/