تقویم اجرایی فصل جاری(۹۶_۹۷)
کمیته کوهنوردی با اسکی
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

https://www.instagram.com/p/BZf_cgxF-7z/

http://telegram.me/IranSkiMountain