فروش ویژه خارج فصل / تجهیزات کوهنوردی با اسکی
همزمان با آغاز طرح استعداد یابی گرایشات مختلف کوهنوردی با اسکی برای تمام سنین :
-مشاوره های خصوصی و تخصصی،
-کارگاه های آموزشی و استعداد یابی،
-عرضه مستقیم تجهیزات کامل با قیمت های ویژه
در اختیار هیئت ها ، باشگاه ها ، گروه ها و علاقه مندان رشته کوهنوردی با اسکی قرار می گیرد.
کمیته کوهنوردی با اسکی فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی

http://telegram.me/IranSkiMountain

https://www.instagram.com/p/BXxPGAjFal7/