گزارش دومین اردو تیم ملی مسابقات کوهنوردی با اسکی
۱۲_۱۳ بهمن
دیزین
https://www.instagram.com/p/BetOPKvFRUo/


تمرینات این اردو در دو نوبت صبح و عصر انجام شد .
صبح ها در دمای منفی ۱۵ درجه از ساعت ۷_۹  تمرینات هوازی با صعود و فرود های طولانی و متصل انجام شد . عصر های نیز از ساعت ۱۵_۱۶ تمرینات سرعتی و تکنیکی در سبک های تمرینی گوناگون صورت پذیرفت . همچنین اعضای تیم ، در فاصله بین تمرینات صبح و عصر به و تقویت نقاط ضعف فردی خود پرداختند .
 این اردو ها در دو هفته آینده در سبک های مختلف برای با هدف رسیدن به آمادگی کامل تا زمان اعزام برای تمام نفرات تیم ادامه خواهد داشت.


با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه اعضای تیم
کمیته کوهنوردی با اسکی
فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی