چاپ 

علم کوهمازندران,
ایران 
Change location

 

ارتفاع :


٤٨٥٠ متر

 

مسیرهای صعود :

 

امکانات :

پناهگاه سرچال 
جانپناه سياه سنگ
جانپناه خرسان
جانپناه گردونکوه
قرارگاه (هتل) فدراسيون در رودبارک


 زمان بهره برداري برای اسكي :

مهر الی اردیبهشت