قهرمان اسکی کوهستان جهان که در پاییز گذشته قصد صعود و ثبت رکورد بر روی قله اورست بام جهان را داشت. به علت خرابی هوا و نا مناسب بودن شرایط از ادامه تلاش منصرف شد!


وی در وب سایت شخصی خود نوشته است : “۳ روز گذشته را در کمپ اصلی گذراندیم و آماده تلاش برای صعود بودیم که هوا شروع به تغییر کرد. یک ابر سنگین با تجمع زیادی از برف ظاهر شد.در نتیجه با اینکه در شرایط جسمی خوبی به سر می بردیم ، ریسک خیلی بالایی از بهمن وجود داشت. و با نبودن شرایط امنیت خوب ، صعود غیر ممکن بود ”
Kilian Jornet’s ascent of Everest