(اردوی آمادگی مسابقات المپيک زمستانی جوانان ۲۰۲۰)

پيروی برگزاری کمپ استعدادیابی سراسری رشته کوهنوردی با اسکی که در مهر و آبان ماه سال جاری در منطقه باغستان استان البرز برگزار شد بدین وسیله از نفرات به شرح زیر دعوت به عمل می آید در صورت آمادگی حضور در کمپ جوانان کوهنوردی با اسکی در کشور چين از طریق کمیته مربوط نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

زمان: ۱۵لغايت ۲۲ آذر ماه ۹۶
کشور میزبان: چین
برگزار کننده: فدراسیون جهانی کوهنوردی با اسکی (ISMF)
مهلت ثبت نام: شنبه ۲۰ آبان ۹۶

۱ آراد یوسف پور خرمی ۴ کیاندخت نریمانی
۲ علی پوریا شجاع خواه ۵ پویا آبسالان
۳ معین نریمانی ۶ پانیز رستمی

اهداف دوره: آموزش های پایه فنی، انتقال تجربيات تمرينی، طراحی و برنامه ریزی تمرینات بلند مدت برای ورزشکاران مستعد توسط مربیان و کارشناسان فدراسیون جهانی کوهنوردی با اسکی، جهت آمادگی برای اعزام به بازيهای المپیک زمستانی جوانان کوهنوردی با اسکی – ۲۰۲۰ – کشور سویس (اولين حضور رشته کوهنوردی با اسکی در بازيهای المپيک)

مدارک و شرایط مورد نیاز : متولدين ۱۱/۱۰/۱۳۸۰ تا ۱۰/۱۰/۱۳۸۳ ، کسب حدنصاب امتيازی از آزمونهای کمپ های استعدادیابی برگزارشده توسط کمیته کوهنوردی با اسکی، رضایت نامه محضری ولی جهت اعزام، تجهیزات کوهنوردی با اسکی، پاسپورت.

توجه :حداکثر مهلت تحویل مدارک به کمیته کوهنوردی با اسکی تا روز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶می باشد.

با توجه به شرایط سنی نفرات واجد شرایط والدین شرکت کنندگان میتوانند در صورت تمایل در برنامه اعزامی حضور داشته باشند.
شايان ذکر است که کلیه هزینه های اعزام شرکت کنندگان و همراهان آنها به عهده خودشان میباشد.