پيروی اعلام تقويم کميته کوهنوردی با اسکی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برای فصل ۹۶-۹۷، بدينوسيله از رتبه های اول تا ششم مسابقات داخلی و خارجی سال گذشته دعوت می شود

در صورت آمادگی جهت اعزام به مسابقات آسيايی و جهانی اين رشته، آمادگی خود را حداکثر تا پايان وقت اداری شنبه ۱۳ آبانماه ۱۳۹۶ از طريق هيئت های استان اعلام نمايند.


شايان ذکر است که اعزامها بصورت آزاد و با هزينه شخصی بوده و مسابقات مورد نظر به شرح زير می باشد:

۱٫ جام جهانی و آسیایی چين ۲۴-۲۶ آذر ۹۶
۲٫ قهرمانی جهان ايتاليا (پيست قله آتشفشانی ۳۳۰۰متری Enta، جنوب ايتاليا) ۳-۵ اسفند ۹۶
۳٫ مسابقه LGC فرانسه ۱۲و۱۳ اسفند ۹۶
۴٫ جام آسيايی کره جنوبی ۱۸ و ۱۹ اسفند ۹۶
۵٫ قهرمانی آسيا ژاپن ۲۵ و ۲۶ فروردين ۹۷

مقتضی است هيئتهای استانها و شهرستانها نيز ضمن اطلاع رسانی، جهت معرفی داوطلبان در مسابقات مذکور همکاريههای لازم را معمول فرمايند.