برادران بارگیل ( آندره و بارتک ) به همراه تیم قدرتمند لهستانی موفق به ساخت حرفه ای ترین فیلم مستند – اسکی اکسپدیشن K2 شدند .

 

K2 Ski Expedition