گزارش عملکرد 96-97

کمپ ها

کمپ استعداد یابی عمومی و جوانان

مجمع جهانی سالیانه اسکی کوهستان ISMF آندورا

کارگاه های آموزشی اسکی کوهستان در سراسر ایران

دوره کار آموزی سراسری مقدماتی بازآموزی مربیان اسکی کوهستان آلوارس – سبلان

کمپ جوانان اسکی کوهستان المپیک 2020 چین

عنوانمسابقات جام جهانیISMF چین

مسابقه قهرمانی کشور اسکی کوهستان ایران 28،29 دی 96

دوره طراحی و داوری ملی 25 -29 دی 96

اولین اردوی انتخابی تیم ملی دی 96

دومین اردوی انتخابی تیم ملی 12و13 بهمن 96

سومین اردوی انتخابی تیم ملی 19 و 20 بهمن

آخرین اردوی انتخابی تیم ملی 26،27 بهمن 96

مسابقات قهرمانی آسیا اسکی کوهستان چین

رویدادهای بین المللی : پروژه صعود با اسکی به هفت قله ایران

زرد کوه 4100 متر دو زرده

دنا 4450 متر قشمستان

هزاران 4500 متر

بینالود 3211 متر شیرباد

دماوند 5610 متر یخچال شمالی

علم کوه 4848 متر حصار چال

سبلان 4811 متر

فستیوال علم کوه 4 – 9 اردیبهشت 97

تهران میدان ولیعصر بلوار کشاورز
خیابان کبکانیان پلاک ۱۴ واحد ۵
۰۹۹۰۰۹۸۰۳۶۳
۰۹۱۲۶۶۱۲۹۵۹

www.skimountain.ir