با آرزوی کشف ورزشکاران و کوهنوردان با استعداد کشورمان و توسعه ورزش های انسان ساز طبیعت با تشکیل تیم های حرفه ای طبیعت گردی و کوهنوردی نوین و لذت بخش
نتایج آزمون استعدادیابی ورزشهای طبیعت با الگو برداری از آکادمی های ورزشی کشور ایتالیا با کیفیت و دقت بالا ، بررسی و اعلام میگردد .