نتايج مسابقه دوی کوهستان تالش

ضمن قدردانی و سپاس از زحمات تمامی ورزشکاران و دست اندرکاران مسابقه، و پوزش به خاطر تأخير در انتشار نتايج، بايد به اين نکته اشاره شود که اين رويداد با هدف ترويج و معرفی بهتر اين رشته در بين ورزشکاران طبيعت بخصوص رده های سنی پايه و همينطور شناسايی پتانسيلهای و استعدادهای جديد بخصوص در استان گيلان طراحی و تدارک ديده شد. با توجه به دغدغه های هميشگی باشگاه اسکی کوهستان هفت قله، در مورد اخلاقيات ورزشی، منش پهلوانی، و اصول بازی جوانمردانه در کليه برنامه های باشگاه اولويت بالايی به اين موارد داده می شود و البته با توجه به زمينه نه چندان شناخته شده در مورد مسابقه دوی کوهستان از تعداد زيادی از خطاهای صورت گرفته صرفنظر شده است.

نتايج همراه به بررسی نقاط کنترل بصورت زير می باشد:

 

نوجوانان آقا (6km):

شماره نام و نام خانوادگی زمان: رتبه C10 C9 C8 C7-8 C7 C6 استان محل اقامت
204 مهدی حسینی 0:48:55 1 1 1 1 1 1 1 گیلان
202 ایلیا ایزدخواه 0:55:08 2 2 2 2 2 2 2 تهران
201 پارسا چراغی 1:11:00 3 3 3 3 3 3 3 تهران

 

نوجوانان خانم (6km):

شماره نام و نام خانوادگی زمان: رتبه C10 C9 C8 C7-8 C7 C6 استان محل اقامت
101 تبسم قلی پور 0:50:30 1 1 1 1 1 1 1 گیلان
102 مانا علاقمندی 0:55:10 2 2 2 2 2 2 2 تهران

 

جوانان آقا (11km)

شماره نام و نام خانوادگی زمان: رتبه C11 C10 C9 C8-9 C8 C7 C6 استان محل اقامت
403 معین مایل 0:54:55 1 2 2 2 2 2 1 1 خراسان رضوی
401 عبدالرحمان قزاق 0:54:56 2 1 1 1 1 1 2 2 آذربایجان غربی
402 امیرعلی حسینی 0:58:00 3 3 3 3 3 3 3 3 گیلان
404 مبین مایل 1:06:26 4 4 4 4 4 4 4 4 خراسان رضوی

 

جوانان خانم (11km):

شماره نام و نام خانوادگی زمان: رتبه C10 C9 C8 C7 C6 استان محل اقامت
301 زهرا شهبازی 2:25:00 DQ 102 101 3 3 3 گیلان

 

آزاد آقا (11km):

شماره نام و نام خانوادگی زمان: رتبه C12 C11 C10 C9 C9t C8-9 C8 C7 C6 استان محل اقامت
618 علی قره غیبی 0:45:55 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 کردستان
626 رضا عزیزیان 0:47:50 2 5 3 2 2 2 2 2 2 گیلان
619 امید حاتمی 0:48:36 3 2 2 3 3 3 1 4 3 3 خراسان رضوی
617 عیسی چنارانی* 0:50:00 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 خراسان رضوی
651 شيرزداد حقنيا 0:56:05 5 ** 6 6 6 4 6 6 6 گیلان
649 مقداد احمدی 0:56:12 6 flt 5 5 5 2 5 5 5 گیلان
616 ناصر شجاعی 0:56:45 7 4 8 8 8 6 6 7 7 7 آذربایجان غربی
636 وحید خوش‌خبر 0:56:58 8 7 9 9 7 8 8 9 10 تهران
638 على اكبر جلالى 0:56:59 9 6 7 7 7 5 7 9 8 8 تهران
650 کاوه اکبری 0:59:52 10 8 11 11 11 8 10 11 12 14 گیلان
644 مجتبی ولی بیگی 1:01:08 11 9 10 10 9 10 10 9 قزوین
605 محبوب سلمانی 1:02:49 12 10 12 12 12 13 12 اردبیل
607 صمد بابازاده 1:03:58 13 9 12 13 13 9 12 13 11 11 اردبیل
611 شایان ذبیح 1:04:43 14 24 19 18 17 16 17 19 تهران
628 مرتضی خوشسیرت 1:05:54 15 10 18 22 23 26 26 29 32 گیلان
646 پیام امانی 1:06:18 16 13 15 15 14 15 14 13 گیلان
625 مهران ادهمی 1:06:32 17 22 21 20 18 18 16 17 گیلان
645 ابراهیم وزیری 1:07:08 18 14 16 17 16 19 18 16 کردستان
621 رضا پوراسد 1:07:41 19 23 27 27 27 28 25 24 تهران
631 رحمان بابادخت 1:08:19 20 19 20 21 10 22 24 21 22 گیلان
635 سعید خاشاکی 1:08:29 21 21 23 22 21 22 22 21 گیلان
630 حسام جنتی ثابت 1:08:39 22 29 30 30 31 32 31 26 تهران
647 آراز نصرتپور 1:08:40 23 17 17 16 15 17 19 18 کردستان
639 حسين ميرزايی 1:09:51 24 11 20 24 24 11 24 23 26 33 تهران
632 حسن طحان 1:13:06 25 13 31 35 32 12 28 29 28 27 قزوین
620 مجید لطفی 1:16:23 26 15 32 32 33 13 33 34 34 35 البرز
203 مهران پورنصير 1:17:38 27 17 34 34 35 16 34 35 36 37 تهران
633 حمید یوسفی 1:18:37 28 14 33 33 34 14 32 33 33 28 آذربایجان شرقی
612 حسین فروزند 1:22:41 29 18 36 37 36 19 35 36 35 38 تهران
634 شهاب ذی فهم 1:23:50 30 20 37 38 38 20 36 38 38 39 تهران
610 مهدي يوسفي 1:23:51 31 19 38 39 39 21 37 37 37 36 تهران
613 سعید محمودی 1:25:13 32 16 35 36 37 18 39 40 40 42 تهران
629 علی اعتماد 1:26:23 33 24 26 26 25 15 25 27 27 30 تهران
609 میثم صادقی 1:26:35 34 27 28 31 31 26 30 31 32 29 تهران
627 خسرو کمالاتبار 1:26:58 35 28 30 29 29 25 29 30 30 31 تهران
641 علی بقایی 1:28:30 36 23 39 40 40 22 38 39 39 40 البرز
622 عرفان خوشدل 1:28:35 37 25 25 25 26 23 25 23 23 گیلان
640 علیرضا علیزاده 1:30:24 38 15 14 14 27 13 14 15 15 تهران
642 محسن سبزی لمر 1:34:26 39 26 27 28 28 17 20 20 20 20 گیلان
624 عزالدین مهربان 1:34:29 40 21 40 41 41 24 40 41 41 41 گیلان
652 نيکولاس زول 1:34:39 41 22 16 18 19 23 19 21 24 25 فرانسه
643 امیرعلی نائی 1:52:20 42 30 41 42 42 28 41 43 43 43 تهران
623 علیرضا مالکی 2:07:59 43 12 42 43 43 29 42 44 42 34 تهران
608 فراز مرشد 2:13:48 44 31 43 44 44 30 43 45 45 45 تهران
654 سید بهزاد ترابی*** 0:41:10 DQ 45 45 42 44 44 گیلان
653 محمدرضا مهدويان 2:15:00 DQ 46 46 46 46 46 تهران
606 صالح جمشیدی 2:15:00 DQ 47 47 11 47 47 47 تهران

 

آزاد خانم (11km):

شماره نام و نام خانوادگی زمان: رتبه C12 C11 C10 C9 C9t C8-9 C8 C7 C6 استان محل اقامت
518 سحر ثمودیان 1:14:44 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 تهران
503 ارمغان پورحسینی 1:15:22 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 تهران
522 فرناز ستایشی نیا 1:18:50 3 5 4 4 4 4 5 6 تهران
515 نسترن نورمحمدی 1:21:58 4 3 3 3 3 3 3 3 خراسان رضوی
517 شیوا شمشکی 1:24:56 5 3 4 5 5 8 5 5 4 4 تهران
525 مهکامه کوچکی 1:27:48 6 6 6 6 6 6 6 5 گیلان
520 میعاد آزاده نام 1:40:19 7 5 11 8 7 5 7 7 7 8 تهران
511 هلن نوعي 1:45:10 8 4 12 12 12 3 12 12 12 12 گیلان
512 روشنک باغبان 1:46:19 9 7 13 13 13 4 13 13 13 13 تهران
524 سارا ثمودیان 1:47:04 10 6 14 14 14 6 14 14 14 14 تهران
528 صفورا شبرنگ 1:48:20 11 12 9 11 11 11 11 11 11 11 گیلان
516 سالومه نعیما 1:50:21 12 8 10 10 10 7 10 9 8 7 تهران
523 مهسا میخوش 1:52:05 13 11 8 9 9 10 9 10 10 9 تهران
521 نرمینه محمدطاولی 1:52:06 14 10 7 7 8 9 8 8 9 10 تهران
519 نیلوفر آقاجانی 1:57:19 15 9 15 15 15 15 15 15 15 تهران
530 مرضيه طالعی 2:09:09 16 14 17 17 17 13 18 18 17 18 شيراز
510 میترا سیاح منش 2:10:45 17 15 19 18 18 14 17 17 18 17 تهران
508 فرزانه محمدی 2:10:46 18 18 21 21 21 18 21 21 22 22 تهران
509 میناسادات طباطبایی 2:18:00 19 17 22 22 22 16 22 22 20 20 تهران
527 مریم اسدیان 2:18:53 20 13 16 16 16 12 16 16 16 16
513 طاهره صالحی 2:21:00 21 16 18 19 19 15 19 19 19 19 تهران
505 ناهید عارفیان 2:21:00 22 19 20 20 20 17 20 20 21 21 تهران

 

پيشکسوتان آقا (6km):

شماره نام و نام خانوادگی زمان: رتبه C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 جنسيت تاریخ تولد استان محل اقامت
806 هادی یعقوبی 0:36:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آقا 1344/05/09 خراسان رضوی
807 غلامرضا ابروش 0:41:00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 آقا 1350/10/10 گیلان
654 سید بهزاد ترابی*** 0:41:10 3 2 2 2 4 4 4 4 4 آقا 1335/01/01 گیلان
805 عزیز نوری 0:42:00 4 4 4 4 2 2 2 2 2 آقا 1348/06/10 گیلان

 

 

پيشکسوتان خانم (6km):

شماره نام و نام خانوادگی زمان: رتبه C10 C9 C8 C7-8 C7 C6 استان محل اقامت
704 تهمينه علیدوست 0:53:35 1 1 1 1 1 1 1 گیلان
703 فهیمه صدری 1:05:10 2 2 2 2 2 2 2 گیلان

 

ترتيب تقريبی قرارگيری نقاط کنترل:

C6 : کيلومتر 1.5

C7 : کيلومتر 2

C7-8 : کيلومتر 2.2

C8 : کيلومتر 2.4

C8-9 : کيلومتر 2.6

C9 : کيلومتر 2.8

C10 : کيلومتر 3

C11 : کيلومتر 3.5

C12 : کيلومتر 4

*آقای مرتضی نيکنژاد، ورزشکار با اخلاق و توانمند گيلانی با شماره سينه 203 بصورت افتخاری در مسابقه حضور يافته و با ثبت زمان 49:18 ثانيه زودتر از نفر چهارم رده آزاد آقا از خط پايان عبور کردند. ضمن عرض تبريک و خدا قوت، توفيقات روز افزون برای ايشان آرزومنديم.

**در رده های سنی جوانان و آزاد (مسير 11 کيلومتر) تعدادی از ورزشکاران اشتباها از نقطه کنترل 12 عبور نکرده اند. پس از کنترل نتايج و بررسی اطلاعات برگه های دوران، در نهايت با نظر کميته فنی، با توجه به سهوی بودن خطا و تأثير کم آن، اين خطا مشمول جريمه نشد و نتايج رتبه بندی بهمراه اطلاعات نقاط کنترل منتشر شد.

***پيشکسوت ارجمند جناب آقای سيدبهزاد ترابی، با توجه به اشتباه صورت گرفته در حين پر کردن تاريخ تولد فرم ثبت نام، شماره ايشان در رده آزاد قرار گرفته بوده است و اين اشکال در زمان اعلام نتايج نيز اصلاح نشده است. بدينوسيله ضمن عذر خواهی از اشتباه صورت گرفته از سوی اپراتور سايت در رابطه با عدم تطبيق تاريخ و رده سنی با اطلاعات کارت ملی اين پيشکسوت بزرگوار که اتفاقا مسنترين شرکت کننده اين رويداد نيز بوده اند، نتايج رده سنی پيشکسوتان آقا بشرح آورده شده اصلاح گرديد.