منبع

<p>منابع مختلف اعم از کادر اجرايی، پشتيبانان، هواداران، ناظران، داوران، طراحان، مربيان، هيئت موسس، مديران و ورزشکاران باشگاه</p>

کوه اسکی قله لنين ۷۱۳۴ متر

باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ايران به همکاری شرکت آتور سير برگزار ميکند.

برنامه سفر

 

فراخوان دوره آموزشی سطح يک اسکی تورينگ باشگاه هفت قله

استان های مستعد برفی که شرایط و پتانسیل لازم برای اهداف باشگاه اسکی در کوهستان را  در آذر ماه دارا می باشند عبارتند از:

اردبیل – گیلان – تهران

۹ الی ۲۶ آذر

بیشتر بخوانید

فراخوان افتتاحيه قرن ۱۵| باشگاه اسکی کوهستان هفت قله

باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران به مناسب چهارمین سال افتتاح خود، مقارن با افتتاحیه فصل ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ و آغاز قرن ۱۵ شمسی با هدف گشایش افقهای جدید و روشن برای
جوانان ایرانی و ایجاد بستری برای توسعه ورزش حرفه ای در گرایش اسکی کوهستان، تا پایان آذرماه با شرایطی ویژه عضوگيری می نمايد.

http://skimountain.ir

ALAM-KUH

Ski Mountaineering International Festival

http://skimountain.ir

Muztagh Ata Ski Expedition

Summer 2020

SABALAN,7SUMMIT IRANhttp://skimountain.ir

Sabalan

International Festival

(Vertical-Sprint)

Ski Mountaineering | Sky Running

Ardabil

http://skimountain.ir

Ski & Ski Touring

Alborz to Zagros Range

2019/2020

http://skimountain.ir

Ski Touring

Mt. Damavand

And summits around

http://skimountain.ir

Intermediate SkiMo course

http://skimountain.ir

2019-2020

Resorts around Tehran

DIZIN | DARBANDSAR | SHEMSHAK

Ski and Ski Touring

http://skimountain.ir

2019-2020

In North West of Iran

Mt. Sahand & Sabalan

Ski Touring

http://skimountain.ir

Beginner SkiMo Course

تخفیف ویژه عضویت در باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران از ۱۰ درصد تا ۹۰درصد

بیشتر بخوانید

نتايج مسابقه دوی کوهستان

 

ضمن قدردانی و سپاس از زحمات تمامی ورزشکاران و دست اندرکاران مسابقه، و پوزش به خاطر تأخير در انتشار نتايج، بايد به اين نکته اشاره شود که اين رويداد با هدف ترويج و معرفی بهتر اين رشته در بين ورزشکاران طبيعت بخصوص رده های سنی پايه و همينطور شناسايی پتانسيلهای و استعدادهای جديد بخصوص در استان گيلان طراحی و تدارک ديده شد.

با توجه به دغدغه های هميشگی باشگاه اسکی کوهستان هفت قله، در مورد اخلاقيات ورزشی، منش پهلوانی، و اصول بازی جوانمردانه در کليه برنامه های باشگاه اولويت بالايی به اين موارد داده می شود و البته با توجه به زمينه نه چندان شناخته شده در مورد مسابقه دوی کوهستان از تعداد زيادی از خطاهای صورت گرفته صرفنظر شده است.

بیشتر بخوانید

شرايط رويداد مسابقه دوی کوهستان و سنجش آمادگی جسمانی ورزش در طبيعت

افتتاحيه فصل  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

مسابقه دوی کوهستان و سنجش آمادگی جسمانی ورزش در طبيعت

۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰ (خانمها و آقايان)          ايران – گيلان

باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ايران دارای پيشينه ای از برنامه های استعداديابی و پرورشی می باشد و همه ساله در سرآغاز تقويم خود با هدف بسط و توسعه منابع انسانی ورزش حرفه ای و در راستای برنامه های ترويجی و تدارکاتی بلندمدت خود اقدام به برپايی کمپهای استعداديابی و آموزشی می نمايد.

فصل پيش رو که آغاز گر قرنی جديد است، به فضل خداوند متعال گشايشگر افقهای جديد و روشنی نیز برای جوانان ايرانی خواهد بود و شايسته است با نگرشی مثبت و اميدوارانه ترين حالات آغاز گردد؛ اين رويداد که در کنار يک تست آمادگی جسمانی برای تشخيص پتانسيلهای فيزيکی رده های سنی مختلف برای گرايشات مختلف زمينی و سکودار ورزشهای طبيعی، حامل يک مسابقه دوی کوهستان در ارتفاعات مرکزی شهرستان زيبای تالش نيز خواهد بود.

بیشتر بخوانید