افتتاحيه فصل  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

مسابقه دوی کوهستان و سنجش آمادگی جسمانی ورزش در طبيعت

۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰ (خانمها و آقايان)          ايران – گيلان

دموگرافی مسابقه دوی کوهستان تالش

 1. هزينه ثبت نام : ۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال
 2. آخرين مهلت ثبت نام : ۲۰ آبان ۱۴۰۰ از طريق سايت SkiMountain.ir
 3. مدارک لازم در هنگام تحويل پک مسابقه (صبح روز مسابقه):
  • اصل و کپی کارت ملی
  • اصل گواهی صحت و سلامت پزشکی (به تاريخ بعد از ۲۰ آبان ۱۴۰۰)
  • کپی بيمه ورزشی (دارای اعتبار)
  • حضور يکی از والدين جهت تکميل و امضاء رضايت نامه برای رده سنی نوجوان در زمان تحويل پک مسابقه الزامی ميباشد.
 4. زمان و مکان مسابقه: پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰؛ تالش، خ امام خمينی، خ مهرقربانی، گذر سه تپه

افتتاحيه فصل  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

مسابقه دوی کوهستان و سنجش آمادگی جسمانی ورزش در طبيعت

۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰ (خانمها و آقايان)          ايران – گيلان

 

باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ايران دارای پيشينه ای از برنامه های استعداديابی و پرورشی می باشد و همه ساله در سرآغاز تقويم خود با هدف بسط و توسعه منابع انسانی ورزش حرفه ای و در راستای برنامه های ترويجی و تدارکاتی بلندمدت خود اقدام به برپايی کمپهای استعداديابی و آموزشی می نمايد. فصل پيش رو که آغاز گر قرنی جديد است، به فضل خداوند متعال گشايشگر افقهای جديد و روشنی نیز برای جوانان ايرانی خواهد بود و شايسته است با نگرشی مثبت و اميدوارانه ترين حالات آغاز گردد؛ اين رويداد که در کنار يک تست آمادگی جسمانی برای تشخيص پتانسيلهای فيزيکی رده های سنی مختلف برای گرايشات مختلف زمينی و سکودار ورزشهای طبيعی، حامل يک مسابقه دوی کوهستان در ارتفاعات مرکزی شهرستان زيبای تالش نيز خواهد بود.

 

جدول زمانبندی:

۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۱۰ ۰۸:۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۸:۴۰ ۰۸:۵۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۱۰ ۱۲:۱۰ ۱۳:۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان پذيرش و گروه بندی آزمون آمادگی جسمانی آغاز آزمون گروه اول آغاز آزمون گروه دوم آغاز آزمون گروه سوم نتايج
پنجشنبه ۲۷ آبان جلسه توجيهی پيشکسوتان خانمها پيشکسوتان آقايان نوجوانان خانمها نوجوانان آقايان جوانان خانمها جوانان آقايان آزاد خانمها آزاد آقايان پايان مسابقه اهدای جوائز

 

سنجش آمادگی جسمانی:

اين برنامه به منظور ارزيابی ميزان مزيت نسبی وضعيت فيزيکی موجود افراد برای مواد مختلف سرعتی، قدرتی و استقامتی رشته های دوی کوهستان، اسکی کوهستان، سنگنوردی و يخنوردی و با توجه به نرمهای ورزشکاران مطرح و قهرمانان اين رشته ها طراحی و تنظيم شده اند و در روز نخست رويداد – چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ برگزار ميگردد. شاخص های مورد ارزيابی در طی مواد اين برنامه عبارتند از:

 1. پيکر سنجی             ۲٫ بی تقارنی عملکردی       ۳٫ چابکی           ۴٫ قدرت انفجاری
 2. ظرفيت بی هوازی     ۶٫ توان بی هوازی             ۷٫ توان هوازی     ۸٫ انعطاف
 • محل برگزاری تستها متعاقبا اعلام ميگردد.
 • زمان برگزاری تستها ممکن است به دليل ملاحظات مربوط به شرايط به روز بعد (پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰) منتقل گردد.
 • ملاک سن در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲ آخرین روز سال ۲۰۲۲ (۱۰دیماه ۱۴۰۱) میباشد و گروههای سنی در تست و مسابقه به ترتیب زير تقسيم بندی ميگردند:
  • نوجوانان Junior: متولدین ۱۱دیماه ۱۳۸۳ الی ۱۰دیماه ۱۳۸۷
  • جوانان Youth: متولدین ۱۱دیماه ۱۳۷۷ الی ۱۰دیماه ۱۳۸۳
  • بزرگسالان Senior: متولدین ۱۱دیماه ۱۳۵۱ الی ۱۰دیماه ۱۳۷۷
  • پیشکسوتان Veterans: متولدین قبل از ۱۱دیماه ۱۳۵۱

 

مسابقه دوی کوهستان:

 • قوانين و مقررات:
 1. اين مسابقه با رعايت پروتکلهای بهداشتی سازمان بهداشت جهانی و انجمن جهانی دوی کوهستان برگزار ميگردد.
  • خط شروع در رده های سنی و گروه جنسی مختلف بطور جداگانه و با قرار گيری شرکت کنندگان در جدولی با فواصل دو متری تدارک ديده ميشود. ترتيب قرارگيری نفرات بر اساس اولويت ثبت نام تنظيم خواهد شد.
  • استفاده از ماسک برای شرکت کنندگان در خط شروع و در محوطه گرم کردن الزامی و پس از پيمايش مسافت ۱۰۰ متری از خط شروع اختياری می باشد.
  • عدم رعايت مواد مذکور مشمول جريمه و سلب صلاحيت خواهد بود.
 2. گواهی پزشکی معتبر (حداکثر يک هفته قبل از تاريخ مسابقه) برای تمامی شرکت کنندگان الزامی است که ميبايست در روز تحويل شماره مسابقه به مسئول زيربط تحويل گردد.
 3. اين مسابقه در دو دسته بانوان و آقايان و چهار رده سنی ۱۴ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۲۳ سال، ۲۴ تا ۴۹ سال و بالای ۵۰ سال برگزار ميگردد. به منظور تعميم نتايج در سطوح بين‌الملل، ملاک محاسبه سن ۱۰ ديماه ۱۴۰۱ در نظر گرفته ميشود. پذيرش شرکت کنندگان رده سنی نوجوان (۱۴ تا ۱۷ سال) منوط به حضور يکی از والدين در هنگام تحويل پک مسابقه و زمان مسابقه و امضاء رضايت نامه ميباشد.
 4. بهمراه داشتن کارت شناسايی معتبر در خط شروع الزاميست. استفاده از پوشاک و تجهيزات دوی کوهستان در حد متعارف آزاد می باشد. لباسهاى زشت و جلف مجاز نيستند و رئيس هيئت داوران اين حق را دارد كه هر تجهيزى را كه معيوب و يا ناقص تشخيص داده شده رد كند. باتون و کوله پشتی الزامی نبوده و لوازم اضافی مسابقه دهندگان در خط شروع نگهداری می شود و پس از عبور از خط پايان و يا پايان مسابقه تحويل خود مسابقه دهنده خواهد شد.
 5. مسابقه دهندگان ميبايست يک ساعت قبل از شروع مسابقه در منطقه شروع حضور يابند، شماره لباس شركت كننده با نام او هم خوانی داشته و در جای صحيح قرار گرفته باشد.
 6. مسابقه دهندگان بايد علايم قابل رويت مسير مسابقه را دنبال كنند و از تمام نقاط بازرسی تعيين شده در طول مسير مسابقه عبور كنند و نبايد در طی مسابقه از شعاع ۱۰۰ متری ايستگاههای كمکی و پشتيبانی بيرون بروند.
 7. مسابقه دهندگان ممکن است خودشان به صورت داوطلبانه از مسابقه كنار بروند يا از طرف مدير مسابقه و يا توسط كادر پزشکى حاضر، مجبور به كناره گيری از مسابقه شوند. كناره گيری از مسابقه (داوطلبانه و يا اجباری) بايستى در نقاط بازرسی انجام گيرد مگر در شرايط بسيار خاص.
 8. مسابقه دهندگان بايستى به شركت كنندگانی كه صدمه ديده يا شرايط شان به خطر افتاده، كمک كنند و هيئت داوری زمان از دست رفته براى اين كمک رسانی را حساب خواهند كرد.
 9. جرايم؛ يک جريمه از ۳ دقيقه تا سلب صلاحيت (مردودی از مسابقه)، برای موارد زير اعمال خواهد شد:
  • پرتاب زباله در بيرون نقاط بازرسى (۱۰۰-/+ متر)
  • دريافت هرگونه كمک در مناطق غيرمجاز (در نقاطی كه به عنوان ايستگاه كمکی نيستند)
  • دنبال نکردن علايم مسير مسابقه بصورت عمدى يا سهوى
  • شماره لباسها در معرض ديد نباشند يا دستکاری شده باشند.
  • شروعهای غلط
  • عبور نکردن از نقاط بازرسی اجباری
  • رفتار غير ورزشی (كمک نکردن به ديگر شركت كننده ها در صورت نياز به كمک)
  • نداشتن يا عدم استفاده از تجهيزات مورد نياز
  • تبعيت نکردن از دستورات كادر برگزاری يا داوران
 10. سلب صلاحيت برای افراد زير اعمال خواهد شد:
  • بدون هيچ علتی در مراسم اهداء جوايز شركت نکنند.
  • از انجام تست آنتی دوپينگ سرپيچی كنند و يا يک نتيجه مثبت در تست آنتی دوپينگ داشته باشند.
 11. اعتراضات:
  • بايد با نام فرد معترض و شماره لباس او، در خط پايان و يا در موقع انتشار نتايج موقت، نوشته و امضا شود.
  • پرداخت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ريال كه در صورت وارد بودن اعتراضات عودت داده ميشود.
  • اعتراضات بعد از يک ساعت از نشر نتايج موقتی، ديگر پذيرفته نميشود . تصميم هيئت داوری با نظر اكثريت، نهايی است و در موارد اختلاف، تصميم نماينده فدراسيون، اعمال خواهد شد.
  • درخواستهاى تجديد نظر به تصميمات هيئت داوری به فدراسيون ارايه ميگردد، و رای هيئت منصفه، بعد از ۱۰ روز از دريافت درخواست، اعلام ميشود.
 12. كنترل مصرف مواد نيروزا:
  • تست دوپينگ زير نظر فدراسيون پزشکی ورزشی انجام می گردد و رقابت كننده های با نتيجه تست مثبت بلافاصله سلب صلاحيت ميشوند.
 13. برگزاری مسابقه منوط به شرايط مناسب جوی و محيطی ميباشد و در صورت نامساعد بودن شرايط جوی به تاريخ ديگری موکول ميگردد.
 • مواد مسابقه:
 1. هزينه ثبت نام : ۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال
 2. آخرين مهلت ثبت نام : ۲۰ آبان ۱۴۰۰ از طريق سايت SkiMountain.ir
 3. مدارک لازم در هنگام تحويل پک مسابقه (صبح روز مسابقه):
  • اصل و کپی کارت ملی
  • اصل گواهی صحت و سلامت پزشکی (به تاريخ بعد از ۲۰ آبان ۱۴۰۰)
  • کپی بيمه ورزشی (دارای اعتبار)
  • حضور يکی از والدين جهت تکميل و امضاء رضايت نامه برای رده سنی نوجوان در زمان تحويل پک مسابقه الزامی ميباشد.
 4. زمان و مکان مسابقه: پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰؛ تالش، خ امام خمينی، خ مهرقربانی، گذر سه تپه
 5. مسابقات نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ سال و رده سنی بالای ۵۰ سال با مجموع صعود و فرود ۴۷۰ متر و مسافت ۶٫۳ کيلومتر در ارتفاع ۶۰ متر از سطح دريا آغاز خواهد شد و حداکثر ارتفاع لمس شده در مسير ۲۹ ۰متر از سطح دريا ميباشد (نمودار ۱). محدوديت زمانی اين مسير ۲ ساعت ميباشد.
نمودار ۱٫ پروفيل مسابقه نوجوانان و پيشکسوتان خانمها و آقايان
شکل ۱٫ کروکی مسير مسابقه نوجوانان خانمها و آقايان : https://my.viewranger.com/route/details/NDIyNzQyOA==
 1. مسابقات جوانان و بزرگسالان (آزاد) با مجموع صعود و فرود ۵۰۰ متر و مسافت ۱۱ کيلومتر در ارتفاع ۶۰ متر از سطح دريا آغاز خواهد شد و حداکثر ارتفاع لمس شده در طی مسير ۳۰۰ متر از سطح دريا ميباشد (نمودار ۲). محدوديت زمانی اين مسير ۳ ساعت ميباشد.
نمودار ۲٫ پروفيل مسابقه بزرگسالان و پيشکسوتان خانمها و آقايان
شکل ۲ . کروکی مسير مسابقه جوانان و آزاد خانمها و آقايان: https://my.viewranger.com/route/details/NDIyNjkxOQ==
 1. جوايز برای تمامی مواد يکسان و بشرح زير ميباشد:
 • نفرات اول: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ريال – نفرات دوم: ۶،۰۰۰،۰۰۰ريال   – نفرات سوم: ۴،۰۰۰،۰۰۰ريال  – نفرات چهارم: ۲،۵۰۰،۰۰۰ريال