انواع سبک های اسکی کوهستان

کوهنوردی با اسکی (ski mountaineering alpinist)

این سبک صعود و فرودهای کوهنوردی با اسکی کاملاً تکنیکی و برای صعود قله های دشوار و بلند صورت می پذیرد.

در مسیرهای ناشناخته و با استفاده از تجهیزات فنی کوهنوردی زمستانه انجام می گردد.

تجهیزات اسکی کوهستان

علاوه بر پوست و کرامپون برای پیمایش های فنی اسکی کوهستان ، از تعداد زیادی از ابزارهای فنی استفاده می گردد. از جمله تبر یخ ، کرامپون کفش، طناب ، هارنس، ابزارهای حمایت ، ثابت گذاری و غیره …

اسکی تورینگ(ski touring)

سفرهای یک روزه یا چند روزه با اسکی به مناطق شناخته شده برفی ، کوه ها و قله های کم شیب و ساده بدون نیاز به تجهیزات فنی کوهنوردی

تجهیزات اسکی تورینگ

از مهم ترین ابزار اسکی تورینگ میتوان تجهیزات نجات در بهمن و کلاه کاسک را نام برد.

مسابقات اسکی کوهستان  (skimo racing)

سبکی از صعود وفرود های سریع و سبک است که در مسیر های طراحی و شناسایی شده انجام می پذیرد.

دارای فدراسیون جهانی و مسابقات بین المللی می باشد.

قوانین و مقررات بین المللی برای طراحی و داوری این مسابقات تصویب گردیده است.

باشگاه اسکی کوهستان هفت قله

انواع مسابقات اسکی کوهستان

این مسابقات در ۶ سبک در رده های سنی مختلف برگزار میگردد:

انفرادی:  درمسافتهای ۱۵ تا ۲۲ کیلومتر با تعداد صعود فرود های متناوب صورت می گیرد.

ورتیکال:  در مسافت های ۴ تا ۸ کیلومتر و فقط صعود با اسکی انجام می شود.

فوق سریع: در مسافتهای ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر با یک صعود و فرود سریع انجام می شود.

امدادی: در مسافتهای ۲-۳ کیلومتر به حالت مسابقات امدادی انجام می شود.

تیمی: در تیم های دو یا سه نفره با قوانین مشابه مسابقات انفرادی انجام می شود.

مسافت طولانی: در مسیرهای ۴۲ کیلومتر به بالا انجام می شود.

تجهیزات مسابقات اسکی کوهستان

طبق قوانین فدارسیون جهانی تجهیزات مسابقات بایستی دارای استانداردهای تایید شده باشند.

اسکی بک کانتری (backcountry)

اسکی بک کانتری اطراف پیست ها و مناطق دور دست در سبک های مختلف انجام می شود.

برخلاف اسکی تورینگ می توان از وسایل بالا برنده مانند تله کابین ها، پیست کوب ها و هلیکوپتر استفاده کرد.

اسکی بک کانتری ترکیبی از اسکی تورینگ و اسکی فری راید می باشد.

انواع اسکی بک کانتری

انواع اسکی بک کانتری بسته به نوع دسترسی به مسیر و میزان نزدیکی به قسمت های خدماتی و امدادی، شامل سبک های side country، slack country و front country است.

اسکی تله مارک  (telemark)

تکنیک های صعود تله مارک شبیه به سبک های اسکی کوهستان می باشد با این تفاوت که در فرود فیکس این اسکی ها فقط در نقطه پنجه ها با کفش اتصال دارد.

اسکی تورینگ و پرواز (speed riding) & (ski gliding)

این روش،ترکیبی از اسکی تورینگ و پرواز است.

پرداختن به آن نیاز به داشتن مهارت های اسکی کوهستان و پرواز دارد.