دوره آسیایی طراحی و داوری مسابقات کوهنوردی با اسکی با حضور مدرسان رسمی فدراسیون بین المللی این رشته در پیست اسکی دیزین در حال برگزاری میباشد.

این دوره که با هماهنگی فدراسیون کوهنوردی ایران و فدراسیون بین المللی کوهنوردی با اسکی با حضور آقایان جردی کانالز (عضو هیئت رئیسه کمیسیون داوری ISMF)  و اریول مونترو (رئیس کمیسیون داوری ISMF)  از صبح روز ۷ فروردین در پیست اسکی دیزین آغاز شد و تا روز ۱۱ فروردین ادامه خواهد یافت.

این دوره به منظور ارتقاء سطح طراحان و داوران ملی به سطح آسیایی و جهانی و هم چنین حضور داوران ایران در مسابقات بین المللی از ماهها قبل برنامه ریزی و به اکنون مرحله اجرا رسیده است.

شرکت کنندگان:

آقایان ابوالفضل ساوه ای، زین العابدین حسینی، اشکان سیرایی، محمد غلامی، حسین صالحی و خانم هما مساح

با آرزوی موفقیت برای تمام بدنه جامعه ورزش و دوستداران ورزشهای طبیعی کشور