دومين مرحله از اردوهای کوهنوردی با اسکی ۱۲-۱۳ اسفند ۹۵ با حضور ۱۲ ورزشکار از اقصی نقاط کشور زير نظر کميته اسکی کوهستان فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در مدت زمان دو روز و در پيست اسکی دربندسر برگزار گردید.

این اردو که در روز نخست با معارفه و گرم کردن آغاز شد، با يک صعود نسبتا فنی و فرود ادامه يافت؛ پس از آن کلاس شناخت پروفیل های برف و ریختن برف توسط کف دست و یک نفر اسکی باز  نمایش داده شد و درنهايت برغم تعطیلی پیست یک ساعت هم تکنیک های اسکی تمرین شد.

تعدادی از شرکت کنندگان پایین پیست بشقابی چادر زده و شب مانی کردند و مقرر شد بقيه نفرات ساعت ۷ صبح روز بعد در محل پيست حضور يابند.

صبح روز دوم پس از تهيه ليست و مجوز ورود به پيست، صعودی همراه با آموزش انواع پيچ تا قله سی يژ دونفره انجام و پس از آن هم با استفاده از دستگاه های بالابر آموزش نحوه صحیح اسکی کردن و پوزیشن های صحیح اسکی در پیست آموزش داده شد و در ساعت ۱۵ اردو خاتمه يافت.

مربيان: آقایان بيت ا.. سيرايی، سيامک شمس الدين، سيد زين العابدين حسينی

گزارش: سيد زين العابدين حسينی