قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

درود بر ورزشکاران شریف سرزمین مان ایران

شرایط عضویت در باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران :
۱. احترام به محیط زیست و طبیعت
۲. احترام به حقوق یکدیگر، آداب و رسوم محلی و رعایت مقررات طبیعتگردی، کوهنوردی و اسکی کوهستان
۳. مهربان و انرژی بخش بودن
۴. مطالعات موضوعی و مرتبط و به اشتراک گذاری اطلاعات مفید
۵. پرهيز از روزمرگی، تعصب و باورهای غلط
۶. گزیده گویی و تلاش برای خودسازی و حفاظت از زمین زیبا
۷. گذراندن آزمون ورودی آمادگی جسمانی سطح ۱ باشگاه