به گزارش رسیده از مسابقات جام جهانی  کوهنوردی با اسکی قله ارگان و کمپ تدارکاتی تیم ملی کوهنوردی با اسکی ایران، این مسابقات با حضور ورزشکارانی از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، اسلوانیا، فرانسه و تیم منتخب ایران انجام می شود.

این رویداد با حضور طراحان و داوران فدراسیون جهانی و در سطح استانداردهای بین المللی در حال برگزاری است.

تیم منتخب ایران در روز گذشته در محل کمپ مستقر و از شروع به انجام تمرینات آمادگی خود نموده اند.