چهاردهمین دوره این مسابقات در دو رشته انفرادی و ورتیکال در تاریخ های ۱۱-۱۲ مارچ در پیست اسکی High1  با حضور تمام ورزشکاران قوی از کره، ژاپن، چین، روسیه، کامچاتکا، ترکیه و ایران برگزار میگردد.

اعزام تیم کوهنوردی با اسکی به مسابقات آسیایی کره جنوبی ۲۰۱۷

هم اکنون تیم هفت نفره کوهنوردی با اسکی عازم مسابقات جام آسیا ۲۰۱۷ در کشور کره هستند.

اعضای تیم :

حسین صالحی (سرپرست و مربی)، ابوالفضل ساوه ای، محسن ساوه ای ، عبدالرحمان (کارزان) قزاق ، مرضیه بهاء، ترانه رضایی، معصومه کیانی زاده

کلیه نفرات تیم کشورمان در هر دو ماده شرکت خواهند کرد.

درخشش تیم اعزامی کشورمان در مسابقات آسیایی

 تیم ملی کوهنوردی با اسکی کشورمان موفق به کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره ، چهار مدال برنز این مسابقات در ماده «ورتیکال و انفرادی» گردید.

نتایج این رقابت‌ها

*دررده مردان ماده ورتیکال:

نفر اول از روسیه

نفر دوم ابوالفضل ساوه ای (مدال نقره)

نفر سوم محسن ساوه ای (مدال برنز)

*در رده بانوان ماده ورتیکال:

نفر اول از کره جنوبی

نفر دوم از ژاپن

نفر سوم ترانه رضایی (مدال برنز)

*همچنین معصومه کیانی زاد و مرضیه بها نیز به ترتیب عناوین چهارم و پنجم را در این بخش به خود اختصاص دادند.

*در بخش انفرادی آقایان :

مقام اول از روسیه

مقام دوم از ژاپن

مقام سوم ابوالفضل ساوه‌ای (مدال برنز)

*در بخش انفرادی آقایان / رده سنی جوانان:

کسب مقام قهرمانی عبدالرحمان (کارزان) قزاق (مدال طلا)

مقام دوم از کره جنوبی

مقام سوم از ژاپن

*در بخش انفرادی زنان :

مقام اول از روسیه

مقام دوم از کره جنوبی

مقام سوم ترانه رضایی (مدال برنز )

*همچنین معصومه کیانی زاده و مرضیه بها دو ورزشکار دیگر کشورمان نیز رده‌های چهارم و پنجم این بخش را به خود اختصاص دادند.