پيروی فراخوان اعلام شده از سوی فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جهت انجام تست کوپر ورودی به مسابقات کوهنوردی با اسکی، ۱۵ آبانماه ۱۳۹۵ اين تست با حضور ۱۳ ورزشکار آقا و ۵ ورزشکار خانم در مرکز سنجش آکادمی ملی المپيک برگزار شد.

لازم به ذکر است اين تست تنها جهت اطلاع از سطح آمادگی جسمانی کلی نفرات قبل از شروع فصل انجام شد. ملاک اصلی اننخاب نهايی نفرات ، حضور اين ورزشکاران با تجهيزات مناسب در تمام مراحل بعدی اردوها و مسابقات داخلی و کسب امتيازات لازم می باشد.

کمیته کوهنوردی با اسکی

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی