گزارش تصویری اولین برنامه تمرین اسکی تورینگ فصل جاری در مورخ ۸آذر۹۵ در منطقه کلاردشت که توسط کار گروه کوهنوردی با اسکی به اجرا در آمد.