کمپ ها

کمپ استعداد یابی عمومی و جوانان

مجمع جهانی سالیانه اسکی کوهستان ISMF آندورا

کارگاه های آموزشی اسکی کوهستان در سراسر ایران

دوره کار آموزی سراسری مقدماتی بازآموزی مربیان اسکی کوهستان آلوارس – سبلان

کمپ جوانان اسکی کوهستان المپیک ۲۰۲۰ چین

عنوانمسابقات جام جهانیISMF چین

مسابقه قهرمانی کشور اسکی کوهستان ایران ۲۸،۲۹ دی ۹۶

دوره طراحی و داوری ملی ۲۵ -۲۹ دی ۹۶

اولین اردوی انتخابی تیم ملی دی ۹۶

دومین اردوی انتخابی تیم ملی ۱۲و۱۳ بهمن ۹۶

سومین اردوی انتخابی تیم ملی ۱۹ و ۲۰ بهمن

آخرین اردوی انتخابی تیم ملی ۲۶،۲۷ بهمن ۹۶

مسابقات قهرمانی آسیا اسکی کوهستان چین

رویدادهای بین المللی : پروژه صعود با اسکی به هفت قله ایران

زرد کوه ۴۱۰۰ متر دو زرده

دنا ۴۴۵۰ متر قشمستان

هزاران ۴۵۰۰ متر

بینالود ۳۲۱۱ متر شیرباد

دماوند ۵۶۱۰ متر یخچال شمالی

علم کوه ۴۸۴۸ متر حصار چال

سبلان ۴۸۱۱ متر

فستیوال علم کوه ۴ – ۹ اردیبهشت ۹۷