باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران با پشتیبانی فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی طرح و پروژه صعود با اسکی به هفت قله مرتفع در نقاط مختلف ایران (دماوند، علم کوه، سبلان، زردکوه، دنا، هزار، بینالود)

گزارش پروژه “صعود به هفت قله بلند ایران با اسکی”

IRAN SKIMO SEVEN SUMMIT – 2018 WINTER

 

باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران با پشتیبانی فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی طرح و پروژه صعود با اسکی به هفت قله مرتفع در نقاط مختلف ایران (دماوند، علم کوه، سبلان، زردکوه، دنا، هزار، بینالود) را برای اولین بار در ایران معرفی کرده که با حمایت های شرکت کوه ویسی و فروشگاه کلبه ورزش در اسفند و فروردین ماه سال ۹۶_۹۷در مدت زمان ۲۹روز اجرا گردید.

اهداف اصلی این پروژه:

 • فرهنگ سازی برای تشکیل تیم های حرفه ای با سبک صعود های کوهنوردی به روز دنیا و کوهنوردی با اسکی برای صعودهای داخلی و برون مرزی
 • شناساندن پتانسیل های این تجهیرات و این سبک صعود های ایمن در ایران و فرهنگ سازی این مهم در ۷منطقه کوهستانی مختلف ایران
 • ساخت مستند اسکی بر بامهای ایران بر پایه اصل های مهم کوهنوردی روز دنیا “ايمن و پاک ، سبک و سریع” و شرکت در جشنوارهای فیلم های ورزشی سال ۱۳۹۷٫
 • پایه گذاری این پروژه توریستی ، گردشگری ، ورزشی در ایران و معرفی به تمام علاقه مندان این رشته درسراسر جهان.

 

اعضای تیم اجرای پروژه :

 

 • حسین صالحی (سرپرست )

 • عضو تیم ملی هیمالیانوردی ایران از سال ۸۳
 • صعود به قله های اسپانتیک ۷۱۰۰
 • برودپیک تا ارتفاع ۷۲۰۰
 • دائولاگیری تا ارتفاع ۷۳۰۰به همراه تیم ملی .
 • صعود با اسکی به قله های دماوند ، علم کوه ، سبلان ، کازبک ۵۰۳۳، موستاق آتا ۷۵۴۶ (در مدت ۲۷ساعت صعود و فرود از بیس کمپ) ، ماناسلو ۸۱۶۳، گاشربروم۲تا ارتفاع ۷۸۰۰با اسکی .
 • مربی اردو های تیم های اعزام برون مرزی
 • مربی و سرپرست تیم ملی کوهنوردی با اسکی ایران

 

 • محسن ساوه ای

 • عضو تیم ملی کوهنوردی با اسکی به مدت دو سال
 • کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا چین ۲۰۱۸
 • کسب مدال برنز مسابقات جام آسیا کره ۲۰۱۷
 • کسب سکو دوم و سوم در مسابقات قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکی ۹۵و ۹۶ .

 

 • باپتیس بودیر (فرانسوی)

 • مدیر وب سایت Ski of Persia
 • انجام تبلیغات گسترده برای اسکی در ایران برای اروپا
 • اسپید رایدر
 • فیلمبردار و عکاس حرفه ای .

 

معرفی قله ها و گزارش صعود ها :

صعود اول

زرد کوه (قله دوزرده )

ارتفاع ۴۰۰۰متر

مسیر نرمال جبهه شرقی از روستای چلگرد به مدت دو روز صعود میشود. که تا کنون گزارشی در خصوص صعود و فرود یک روزه در زمستان از این مسیر دریافت نشده است.

 

این برنامه به عنوان صعود اول در تاریخ ۱۶اسفند ۹۶در مدت زمان کل صعود و فرود ۹ساعت انجام شد.

_مجموع ارتفاع صعود شده ۲۶۰۰متر ارتفاع

_ مجموع کیلومتر پیمایش شده صعود و فرود ۲۴/۵کیلو متر.

از روستای چلگرد تا قله دوزرده در مدت ۷ساعت و در مدت  زمان ۲ساعت بازگشت به روستا به طول انجامید.

 

صعود دوم

دنا ( قله بیژن ۳)

ارتفاع ۴۴۵۰متر

مسیر نرمال تابستان از جبهه شمالی و شمال شرقی از روستای خفر در مدت دو روز و یا یک روز طولانی انجام میشود . تا کنون گزارشی در خصوص صعود زمستانه یک روزه از روستای خفر دریافت نشده است .

این برنامه به عنوان صعود دوم در تاریخ ۱۸اسفند ۹۶در مدت زمان کل صعود و فرود ۸ساعت انجام شد.

_مجموع ارتفاع صعود شده ۲۱۰۰متر ارتفاع

_ مجموع کیلومتر پیمایش شده صعود و فرود ۱۸کیلومتر.

از روستای خفر تا قله ۶ساعت صعود و در مدت زمان ۲ساعت بازگشت فرود با اسکی به روستا انجام شده .

 

صعود سوم

هزار کرمان

ارتفاع ۴۵۰۰متر

مسیر نرمال در تابستان از شمالی و یا جنوبی در مدت یک و یا دو روز انجام میشود.

صعودهای زمستانه بنا به شرایط و میزان حجم برف و مسیر ها در زمان های متفاوتی انجام میشود .

صعود سوم با اسکی تیم در تاریخ ۲۰اسفند ۹۶در کمترین شرایط برف موجود منطقه در مدت زمان ۶ساعت صورت گرفت .

_مجموع ارتفاع صعود شده از جبهه جنوبی ۱۲۰۰متر در مدت ۳ساعت

_مجموع ارتفاع فرود از جبهه شمالی ۱۷۰۰متر ( ۱۰۰۰متر فرود با اسکی ، ۷۰۰متر پیاده ) ۳ساعت

_مجموع کیلومتر پیمایش شده ۱۷کیلومتر

 

 

صعود چهارم

بینالود (قله شیر باد )

ارتفاع ۳۳۰۰

مسیر نرمال در تابستان و زمستان از پیست اسکی شیر باد و از یال شمالی در مدت یک روز صورت میگیرد . با وجود جاده طولانی و خاکی پیست اسکی شیر باد دسترسی به قله شیر باد نیز بسیار ساده شده است. اما دره های و یال های بسیار پر برف و خطر ناکی را برای صعود های زمستانه دارد .

اختلاف ارتفاع ابتدای پیست تا قله حدود ۷۵۰متر و مسافت ۷کیلومتر میباشد . در نگاه کارشناسی تیم ، قله شیرباد یکی از بهترین و فنی ترین مناطق اسکی کوهستان ایران محسوب میشود .

صعود و فرود با اسکی تیم در تاریخ ۲۲و ۲۳اسفند ۹۶سه بار صعود در مدت زمان های حدود ۲ساعت (صعود و فرود) از مسیر های مختلف انجام شد .

 

 

صعود پنجم

دماوند

۵۶۱۰متر

مسیر نرمال جنوبی که معمولا در مدت دو یا سه روز صورت میگیرد . صعود های زمستانه کوهنوردی زیادی بر روی این قله از جبهه های مختلف صورت گرفته است که تعداد اندکی از این صعود ها یک روزه انجام شده . صعود و فرود یک روزه با اسکی از مسیر جنوبی فروردین سال ۹۱در مدت ۸ساعت توسط دو مربی ایتالیایی و حسین صالحی انجام شده بود.

تیم صعود به هفت قله در تاریخ ۸فروردین ۹۷

در صعود پنجم

دماوند یخچال جنوب شرقی

یال و دره جنوب شرقی یکی از زیباترین و بکرترین دره های دماوند به شمار میرود .

صعود یک روزه از قرارگاه کوهنوردی کوهویسی ارتفاع ۲۶۰۰تا ارتفاع ۴۸۵۰انتهای یخچال انجام شد. به علت باد شدید ۸۰کیلومتر سرعت ، صعود بیشتر امکان نداشت و فرود با اسکی از یخچال جنوب شرقی انجام شد.

دسترسی : شهرک صنعتی لاریجان (قرارگاه کوهنوردی کوه ویسی )

_ مدت زمان صعود و فرود ۱۲ساعت

_ مجموع ارتفاع صعود شده ۲۵۰۰متر

_کل مسافت پیمایش شده ۲۳کیلومتر

 

 

صعود ششم

قله علم کوه

۴۸۵۰متر

مسیر نرمال صعود تابستانه از دره حصارچال در مدت دو یا یک روز انجام میشود . مسیرهای فنی تر از دره سرچال و علم چال با صعود مسیر های دیواره شمالی در مدت بیشتر از دو روز انجام میشود. صعود های زمستانه این قله معمولا بیشتر از دو روز زمان میبرد .

صعود ششم ۱۴فروردین ۹۷

مدت زمان صعود و فرود از مسیر حصارچال ۱۲ساعت از روستای ونداربن انجام شد .

_ کل مسافت پیمایش شده صعودوفرود ۳۶کیلومتر .

_ مجموع ارتفاع صعود شده ۲۹۵۰متر.

به دلیل بسته بودن با زنجیر جاده خاکی مجبور به شروع پیمایش از روستای ونداربن شدیم . پیمایش بدون اسکی حدود ۱ساعت انجام شد و بعد از آن تمام مسیر تا ۵۰متری قله با اسکی صعود شد . زمان صعود تا قله ۸ساعت ، توقف سر قله ۱ساعت و زمان بازگشت ۳ساعت به طول انجامید .

 

 

صعود هفتم

سبلان

۴۸۱۱متر

مسیر نرمال صعود از پناهگاه شرقی تابستانه در مدت یک یا دو روز انجام میشود . مسیر های فنی و دشوار تری در جبهه های دیگر سبلان وجود دارد . صعود های زمستانه این قله معمولا بیشتر از دو روز انجام میشود.

صعود هفتم ۱۶فروردین ۹۷

با ثبت رکورد صعود و فرود زمستانه در مدت زمان ۷نیم ساعت انجام شد .

_مسیر صعود از یخچال شمال شرقی

_کل مسافت پیمایش شده ۲۳کیلومتر

_مجموع ارتفاع صعود شده ۲۴۰۰متر

مدت زمان صعود از شابیل تا قله ۶ساعت نیم . زمان فرود ۱ساعت.