باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران به مناسب چهارمین سال افتتاح خود، مقارن با افتتاحیه فصل ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ و آغاز قرن ۱۵ شمسی با هدف گشایش افقهای جدید و روشن برای
جوانان ایرانی و ایجاد بستری برای توسعه ورزش حرفه ای در گرایش اسکی کوهستان، تا پایان آذرماه با شرایطی ویژه عضوگيری می نمايد.

http://skimountain.ir

ALAM-KUH

Ski Mountaineering International Festival

http://skimountain.ir

Muztagh Ata Ski Expedition

Summer 2020

SABALAN,7SUMMIT IRANhttp://skimountain.ir

Sabalan

International Festival

(Vertical-Sprint)

Ski Mountaineering | Sky Running

Ardabil

http://skimountain.ir

Ski & Ski Touring

Alborz to Zagros Range

2019/2020

http://skimountain.ir

Ski Touring

Mt. Damavand

And summits around

http://skimountain.ir

Intermediate SkiMo course

http://skimountain.ir

2019-2020

Resorts around Tehran

DIZIN | DARBANDSAR | SHEMSHAK

Ski and Ski Touring

http://skimountain.ir

2019-2020

In North West of Iran

Mt. Sahand & Sabalan

Ski Touring

http://skimountain.ir

Beginner SkiMo Course

تخفیف ویژه عضویت در باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران از ۱۰ درصد تا ۹۰درصد

باشگاه اسکی هفت قله ایران

بخشی از مزایای عضویت:

شرکت در تقویم های ورزشی حرفه ای و آماتوری باشگاه هفت قله کوهستان

عبور از مسیر رویکرد سریع، سبک و ایمن اسکی کوهستان برفگیر ایران بهمراه گروهی با اهداف حرفه ای ورزش در طبیعت

استفاده از لوازم باشگاه  هفت قله و شرکت در تمامی دوره های آموزش با تخفیف ۲۰ درصد

تشکیل تیم و اعزام نفرات برتر برای مسابقات داخلی و خارجی

بهرمندی از برنامه ریزی آموزشی و دوره های تمرينی عمومی و تخصصی با طراحی اختصاصی توسط مربی مجرب و حرفه ای

شرایط استثنایی برای شرکت کنندگان و نفرات برگزیده مسابقه ورزشی دوی کوهستان تالش:

نفرات اول مسابقه (۹۰% تخفیف)-۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

نفرات دوم مسابقه (۸۰% تخفیف)-۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نفرات سوم و چهارم مسابقه (۷۰% تخفیف)-۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

نفرات پنجم تا هفتم مسابقه (۶۰% تخفیف)-۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مسابقه نفرات هشتم تا دوازدهم (۵۰% تخفیف)-۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نفرات سيزدهم تا بيستم مسابقه (۴۰% تخفيف)-۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

نفرات بيست يكم تا سيم مسابقه (۳۰% تخفيف)-۹۰۰,۰۰۰ تومان

نفرات سی و یکم تا چهل و پنجمین مسابقه (۲۰% تخفیف)-۶۰۰,۰۰۰ تومان

تا پايان آذر (۱۰% تخفيف افتتاحيه قرن ۱۴)-۳۰۰,۰۰۰ تومان

لينک ثبت نام: http://skimountain.ir/reg