باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران

• آخرین برنامه تقويم فصل ۹۶ – ۹۷ کميته کوهنوردی با اسکی ، با برگزاری فستيوال کوهنوردی با اسکی قله علم کوه به پایان رسید . این جشنواره امسال با هماهنگی فدراسيون جهانی کوهنوردی با اسکی در ایران برگزار گردید.

گزارش جشنواره بین المللی کوهنوردی با اسکی علم کوه
۹-۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

• آخرین برنامه تقويم فصل ۹۶ – ۹۷ کميته کوهنوردی با اسکی ، با برگزاری فستيوال کوهنوردی با اسکی قله علم کوه به پایان رسید . این جشنواره امسال با هماهنگی فدراسيون جهانی کوهنوردی با اسکی در ایران برگزار گردید.
نماینده فدراسیون جهانی آقای الیویر مانسترو، برنامه ریز و طراح رویداد های اسکی کوهستان فرانسه ، مدرس و راهنمای کوهستان جهانی (UIAGM) ، مدرس کوهنوردی با اسکی فدراسیون فرانسه (FFME ) در این جشنواره حضور داشتند .
این جشنواره با هدف ارتقاء سطح کمی و کيفی کوهنوردان با اسکی با حضور ۱۱ نفر از ورزشکاران داخلی و ۳ نفر از ورزشکاران کشور روسیه برگزار گردید .
زمان اجرا از ۹_۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به طول انجامید .
در روز نخست ورزشکاران در قرارگاه کوهنوردی ونداربن گرد هم جمع شدند . در روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت کلیه تیم با تمام تجهیزات پس از تلاش نیم روزه برای باز کردن جاده به محل کمپ در ارتفاع ۲۷۰۰ منتقل شدند و بعد از احداث کمپ برای همهوایی تا ارتفاع ۲۹۰۰ صعود انجام شد .
در روز سوم جشنواره تیم در قالب یک گروه به سمت قله لشگرک ها حرکت کردند که تا ارتفاع ۴۰۰۰ متر صعود و هم هوایی انجام شد . شرایط جوی متغییر اجازه صعود بیشتر نمی داد.
بنا به گزارش هوایی دریافت شده از قبل در روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تنها روز هوا خوب تا ساعت ۱۳ ، صعود در مدت زمان ۶ ساعت در قالب دو گروه: تیم سریع تا قله علم کوه و تیم کند تا زیر قله سیاه سنگ ها انجام شد .
روز پنجشنبه با هوای نیمه ابری و بارش های خفیف کارگاه آموزشی توسط نماینده فدراسیون جهانی برگزار گردید و پس از آن با جمع کردن کمپ و همه تیم به قرارگاه ونداربن بازگشتند .
به دلیل استقبال نشدن از مسابقه ورتیکال و عدم ثبت نام ورزشکاران کافی ، این مسابقه برگزار نگردید.
خوشبختانه اطلاعات و تجربیات بسیار زیادی در حین جشنواره توسط ورزشکاران حاضر کسب گردید.
همچنین تشکر بسیار از تمام زحمت کشان در اجرای این برنامه .