دوران باستان

 

در گذشته های دور ساکنين قفقاز برای عبور از روی برف به پاهای خود تخته های چوبی و پوست حيوانات را می بستند و به اين روش از فرو رفتن در برف جلوگيری کرده و سفرهای کوهستانی خود را انجام می دادند.

دوران معاصر

با گذشت زمان و تا بدو تولد پيست های اسکی، روش های پیمایش بر روی برف و ابزارهای مربوط به آن نیز به مرور توسعه یافت و در دهه ۱۳۲۰ با تشکیل فدراسیون های ورزشی کشور، فدراسیون کوهنوردی و اسکی ایران نیز تأسیس شد.

 

در دهه ۱۳۳۰ با ورود بالابر ها به داخل ایران علاقمندان به اسکی به سمت پيست های اسکی رفتند ولی کوهنوردانی هم بودند که با اسکی ارتفاعات و قلل ایران را صعود کرده و فرود می آمدند. از آن جمله  مي توان به پيشکسوتان بزرگ کوهنوردی ایران، آقایان تیمسار خاکبير، صادق بابايی و حسين عزيزی اشاره کرد.

از سال ۱۳۵۳ بدنبال گسترش هر دو رشته کوهنوردی و اسکی، دو فدراسیون به صورت مستقل در آمدند.

 

کميته اسکی کوهستان

در سال ۱۳۶۰ برای نخستين بار کوهنورد گرانمايه جناب آقای صادق بابايی از قله سبلان مسير يخچال شمالی را با اسکی فرود آمدند. از ديگر فعاليتهای ايشان، می توان به اسکی در منطقه علم چال و گذراندن دوره های اسکی کوهستان در اروپا اشاره کرد.

در خرداد ماه سال ۱۳۶۷ کوهنوردان توانمندی چون مهدی شيرازی، رضا کرمانی، قربانعلی کلهر، عليرضا ژاله، حسين عزيزی و زنده ياد علی عزيزی در قالب دو تيم قله دماوند را صعود کردند و مسير دره يخار را با اسکی فرود آمدند.

اسکی کوهستان از جمله زير شاخه های فدراسيون کوهنوردی بود که به تبعیت از اتحاديه جهانی کوهنوردی UIAAدر سال ۱۳۸۳ بصورت رسمی در قالب يک کميته توسط زنده ياد فرشاد خليلی خوشه مهر بنيان گذاری شد.

 

دهه ۷۰؛ پيش گامان

با ورود توریستهای رشته اسکی کوهستان ، تجهیزات و تکنيکهای متعدد اين رشته نيز به داخل کشور وارد شد و کمیته اسکی کوهستان به سمت فعاليتهای آموزشی و تخصصی هدايت شد.

در طول اين سالها کوهنوردان ارزنده ای چون آقايان فيض اله اشرافی، لطفعلی خادمی، اسحاق سالارکيا، علی ساوه درودی، مجيد درودگر، حيدر عباسی، غلامرضا حق بين، شاهرخ لواسانی، کاظم عرب، محمد نادريان، سيد ضيا ميرمحمدی، سيامک شمس الدين، محمد سلامی، داريوش حيدری زنده يادان فرشاد خليلی و عباس جعفری از پيشگامان اين رشته بوده و فعاليتهای بزرگ و مؤثری را انجام دادند.

 

دهه ۸۰؛ توسعه زير ساخت

خانمها پريسا فقيه نوبری، سپيده جواديان، ندا توبک، پروين رنجبر، معصومه خليل زاده نخستين بانوانی بودند که دوره های آموزشی اسکی کوهستان را در سال ۸۳ گذراندند. اين بانوان تلاشهای قابل توجهی را با اسکی کوهستان بر روی قلل البرز، زاگرس و دماوند به جای گذاشتند.

در سال ۱۳۸۲ نخستين تجهيزات تخصصی اسکی کوهستان توسط آقايان صادق بابايی و زنده ياد علی عزيزی وارد ايران شد.

از اقدامات شايان توجه زنده ياد فرشاد خلیلی خوشه مهر در فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، تهيه و تدوين آيين نامه ها و طرح درسهای آموزشی اوليه کمیته اسکی کوهستان بوده است که به دنبال آن دوره های آموزشی کارآموزی اين رشته برگزار شد.

از ديگر اقدامات فدراسيون کوهنوردی در راستای توسعه رشته اسکی کوهستان تدارک و خريد حدود ۱۵ ست کامل از لوازم تخصصی اين رشته بوده است، که در تمام اين سالها در دوره های آموزشی و مسابقات در اختيار ورزشکاران اين رشته قرار گرفته است.

فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در راستای توسعه رشته اسکی کوهستان، هر ساله با دعوت مربيان بين المللی اين رشته از فدراسيون جهانیISMF، دوره آموزشی پايه و پيشرفته را سازمان داده و برگزار کرده است.

پس از عروج جانسوز زنده ياد فرشاد خليلی، مسئوليت کميته اسکی کوهستان به سرکار خانم سپيده جواديان محول شد و در طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ خدمات ارزنده ای توسط ايشان نيز صورت گرفت.

خلاصه ای از تعداد کارآموزها که در استانهای تهران، البرز، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، مركزي و اردبيل بوده اند عبارتند از:

مسابقات داخلی

اولين دوره مسابقات ملی اسکی کوهستان، گراميداشت زنده ياد فرشاد خليلی، بهمن ۱۳۹۰، گردنه امزاده هاشم

 • نفر اول تا چهارم: آقايان سيد عبدالحسين صالحی، محمد حاج ابوالفتح، فرزاد جعفری، احسان سلحشور

دومين دوره مسابقات قهرمانی کشور اسکی کوهستان؛ ديماه ۱۳۹۳، ديزين

 • نفرات اول تا چهارم: آقايان ابوالفضل ساوه ای، حسين کلهر، سيد عبدالحسين صالحی

سومين دوره مسابقات قهرمانی کشور اسکی کوهستان، بهمن ۱۳۹۴، ديزين

 • نفرات اول تا چهارم: آقايان ابوالفضل ساوه ای، سيد ستار صيد، حسين کلهر، سيد عبدالحسين صالحی
 • نفرات اول تا سوم: بانوان سمانه بيرامی، ترانه رضايی، زهره افقی

چهارمين دوره مسابقات قهرمانی کشور اسکی کوهستان، ديماه ۱۳۹۵، دربند سر

 • نفرات اول تا چهارم، انفرادی آقايان: ابوالفضل ساوه ای، محسن ساوه ای، علی کلهر، کارزان قزاق
 • نفرات اول تا چهارم، ورتيکال آقايان: ابوالفضل ساوه ای، محسن ساوه ای، علی کلهر، سهند جمشيدی
 • نفرات اول تا سوم، انفرادی بانوان: ترانه رضايی، سمانه بيرامی، مرضيه بهاء
 • نفرات اول تا سوم، ورتيکال بانوان: سمانه بيرامی، مرضيه بهاء، معصومه کيانی زاده

پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور اسکی کوهستان، ديماه ۱۳۹۶، اردبیل، سرعین، پيست اسکی آلوارس

 • نفرات اول تا سوم، ورتيکال آقايان: ابوالفضل ساوه ای، نوید مقدید، محسن ساوه ای
 • نفرات اول تا سوم، ورتيکال بانوان: ترانه رضائی، زهره افقی، مرضيه بهاء
 • نفرات اول تا سوم، ورتيکال جوانان: عبدالرحمان قزاق، علی کلهر، آراد يوسف پور

 

مسابقات آسيايی

يازدهمين دوره مسابقات جام آسیايی اسکی کوهستان؛ کره جنوبی، اسفند ۱۳۹۲

 • کسب رتبه هفتم در مسابقه ورتيکال توسط سيد عبدالحسين صالحی

 

دوازدهمين دوره مسابقات جام آسیايی اسکی کوهستان؛ کره جنوبی، اسفند ۱۳۹۳

 • کسب رتبه ششم در مسابقه انفرادی توسط سيد عبدالحسين صالحی

 

سيزدهمين دوره مسابقات جام آسیايی اسکی کوهستان؛ کره جنوبی، اسفند ۱۳۹۴

 • مسابقه ورتيکال: کسب رتبه دوم توسط ابوالفضل ساوه ای و رتبه ششم توسط سيد عبدالحسين صالحی

 

چهاردهمين دوره مسابقات جام آسیايی اسکی کوهستان؛ کره جنوبی، اسفند ۱۳۹۵

 • مسابقه ورتيکال آقايان: کسب رتبه دوم توسط ابوالفضل ساوه ای، رتبه سوم توسط محسن ساوه ای، رتبه نهم توسط سيد عبدالحسين صالحی؛ و کسب رتبه اول رده سنی جوانان توسط کارزان قزاق
 • مسابقه ورتيکال بانوان: کسب رتبه سوم توسط ترانه رضايی، رتبه چهارم توسط معصومه کيانی زاده و رتبه پنجم توسط مرضيه بهاء
 • مسابقه انفرادی آقايان: کسب رتبه سوم توسط ابوالفضل ساوه ای، رتبه پنجم توسط محسن ساوه ای و رتبه نهم توسط سيد عبدالحسين صالحی
 • مسابقه انفرادی بانوان: کسب رتبه سوم توسط ترانه رضايی

مسابقات قهرمانی آسیا اسکی کوهستان ؛ چین، ونلانگ، اسفند ۹۶

 • مسابقه انفرادی آقايان: کسب رتبه اول توسط ابوالفضل ساوه ای و رتبه ششم توسط محسن ساوه ای
 • مسابقه انفرادی بانوان: کسب رتبه سوم توسط مرضیه بها، رتبه چهارم توسط زهره افقی و رتبه پنجم توسط ترانه رضايی
 • مسابقه انفرادی جوانان: کسب رتبه دوم توسط عبد الرحمان قزاق
 • مسابقه انفرادی نوجوانان: کسب رتبه دهم توسط علی کلهر
 • مسابقه فوق سریع (اسپرینت) آقايان: کسب رتبه دوم توسط ابوالفضل ساوه ای، رتبه سوم توسط محسن ساوه ای و رتبه پنجم توسط نوید مقدید
 • مسابقه فوق سریع (اسپرینت) بانوان: کسب رتبه سوم مشترکا توسط مرضیه بها و زهره افقی و رتبه پنجم توسط ترانه رضايی
 • مسابقه فوق سریع (اسپرینت) جوانان: کسب رتبه چهارم توسط عبد الرحمان قزاق
 • مسابقه فوق سریع (اسپرینت) نوجوانان: کسب رتبه دوم توسط علی کلهر

 

ساير رويدادها و مسابقات

باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران با اعمال سياستهای ترويجی و تأثی به شعار سريع، سبک و ايمن رشته اسکی کوهستان تمام تلاش خود را برای توسعه رشته اسکی کوهستان بکاربسته است؛ و از جمله فعاليتهای شاخص اين باشگاه می توان به موارد زير اشاره کرد:

برگزاری همايشهای سالانه جهت معرفی و ترويج فعاليتهای شاخص اين رشته

سازماندهی دوره ها و رويدادهای مختلف بين المللی جهت بروز رسانی مربيان و علاقمندان اين رشته در داخل کشور

شرکت فعال در رويدادهای بين المللی مختلف بمنظور ارتقاء قابل توجه ورزشکاران فعال در اين رشته

برگزاری مستمر اردوهای اسکی کوهستان جهت تشويق اقشار مختلف بخصوص رده های سنی پايه.