باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ایران برگزار می کند.

استان :

مازندران – روستای کلاک / وارنگه رود

اطلاعات منطقه : 

 

ارتفاع :

۴۳۵۵ متر

مسافت صعود و فرود : 

۸-۱۲ کیلومتر

درجه سختی :

دشوار

 

آزاد کوه- باشگاه اسکی کوهستان هفت قله